Parodontoza

Parodontoza czyli zapalenie przezębia jest to postępujące zapalenie dziąseł i innych tkanek otaczających ząb, wywołane przez bakterie jamy ustnej. Bakterie razem z resztkami pokarmu tworzą miękki osad (płytkę bakteryjną), który gromadzi się na powierzchniach zębów. Przez swoje długie zaleganie, płytka bakteryjna twardnieje tworząc kamień nazębny. Drażni on przyległe tkanki, powodując stan zapalny, a tym samym uszkodzenia dziąseł i kości. Parodontoza wcześnie rozpoznana  i prawidłowo leczona, może zostać zatrzymana.

Leczenie składa się z trzech faz:

  • faza higienizacyjna – skaling, polishing, intruktaż higieny jamy ustnej
  • faza korekcyjna – kiretaż (wyłyżeczkowanie kieszonek przyzębnych tzn. dokładne usunięcie z korzenia zęba, płytki bakteryjnej, kamienia nazębnego i tkanki zapalnej.)
  • faza podtrzymująca – systematyczne postępowanie profilaktyczne